Energie a informace z pohledu moderní ezoteriky

Terapeutku Antonii Krzemieňovou jsme v Meduňce představovali už několikrát – poprvé v souvislosti se systémem moderní praktické ezoteriky, kterým se Antonie léta zabývá a který vyučuje ve své škole ezoteriky (9/2008), a dále jsme se věnovaly tématu kleteb, energetických manipulací a dalších podobných zásahů, s jejichž následky se velmi často setkává u svých klientů (5/2008).
Oba rozhovory, které na toto téma vyšly, se setkaly se značným čtenářským ohlasem – zdá se tedy, že i téma kleteb a energetických zásahů, které by na první pohled patřily spíš do sféry pohádek, případně sci-fi povídek, provázejí náš život v 21. století víc, než si připouštíme … 

Energie a informace

Paní Antonie, několikrát jsme spolu hovořily o problému kletby, který se i ve 21. století vyskytuje překvapivě často, a také o dalších druzích energetických útoků, a o energetickém a informačním působení vůbec. Jaká je tedy vůbec podstata takového energetického působení? A upřímně řečeno, potřebovala bych vysvětlit i rozdíl mezi energetickým a informačním působením …
Nejdříve bychom se měli podívat na to, co je to energie a co jsou informace.Energie je charakterizována jako schopnost hmoty konat práci nebo také jako schopnost či síla k činům. Energie se může proměňovat z jednoho druhu na jiný, nelze ji vytvořit ani zničit.
O tom, co je to energie z ezoterického pohledu, jsem žádné podklady nenašla a tento pojem mi nejsou schopni vysvětlit ani absolventi různých speciálních kurzů, zabývajících se prací s energiemi. Energie je z tohoto pohledu něco neviditelného, řekla bych tedy spíše nepoznaného. Vezmeme-li v úvahu, co se od energií očekává, pak energií z ezoterického pohledu musí být určitá síla jedince — něco, co každému pomáhá existovat, tedy pohybovat se. Lépe než o energiích je tedy hovořit o životní síle, a také o síle mužské a ženské, jejichž poměr určuje naše vnitřní a vnější vazby. Mužskou sílu si můžeme představit jako domeček, který nás chrání před nepohodou. Ženskou sílu pak jako vnitřní vybavení domečku, které slouží pro naše pohodlí a harmonii. Životní silou (a tedy energií) je pak harmonie obou těchto sil a jejich začlenění do okolí. 
Vraťme se k otázce předávání energií. Pokud někomu energii předám, dávám ji ze svého a  logicky mi pak chybí. V ezoterických kruzích se hovoří také o tom, že každý má své energetické vibrace. S tím naprosto souhlasím. Stejně tak, jako máme jedinečné DNA, máme i jedinečnou energii (nebo sílu – záleží, který pojem je vám bližší).
Z toho vyplývá, že předávání energie je z jistého hlediska na stejné úrovni jako transplantace orgánů – záleží na tom, zda je dárce vhodný. Z tohoto pohledu je energetické působení velmi nebezpečné, a to jak pro dárce, tak pro příjemce.


Informatika

Naproti tomu informatika se zabývá strukturou, správou, uchováním, získáváním, šířením a přenosem informací. Obvykle si ji představujeme jako práci s počítačem. Ezoterická informatika je praktický stejná, nepotřebuje ovšem ono hmotné médium, tedy počítač. Jejím obsahem je také získávání, zpracování a přenos informací, jen forma přenosu je jiná.
(Pokud ovšem vezmeme v úvahu bezdrátovou komunikaci např. u mobilních telefonů, tak se vlastně už ani forma přenosu neliší.) Odlišný je účel, k němuž se používá.
Informatické “působení” nepotřebuje téměř žádnou energii. Je to stejné, jako když máte CD s hudbou nebo DVD s filmem. CD nebo DVD je v tomto případě nosič, energie a hudba či film jsou informace. Práce na této úrovni není pro “působitele” tak nebezpečná, protože zde nedochází k přímému styku. Správná informatická (či jakákoliv jiná) práce však vždy vyžaduje značné zkušenosti a nelze se ji naučit ve víkendovém kurzu.

Jak taková infomatická práce vypadá? Máte na mysli např. získávání informací pomocí kyvadla, virgule atd.?
V ezoterickém smyslu lze získávat informace prostřednictvím pomůcek, kterými mohou být třeba kyvadla, virgule, karty, křišťálová koule, čajové lístky, kosti, ale i mnohé další. Použití těchto pomůcek napomáhá soustředění, a tím kvalitnějšímu získávání požadovaných informací. Někdy ovšem i nepožadovaných, s nimiž si pak leckdo neví rady. Toto je nejjednodušší část práce s ezoterickými informacemi. Následně je potřeba získané informace setřídit a vyhodnotit, a to už musí být práce systematická.


Energetické působení

Lidé mají občas pocit, že se na ně někdo energeticky napojil, negativně je ovlivňuje nebo naopak energeticky vysává atd. Jak je možné zjistit, kdy je to jen dojem a kdy se něco takového člověku skutečně děje?
Takzvané energetické napojení či „vysátí“ energie bývá ve skutečnosti naše vlastní obava. Nejistota a problémy, které v sobě nosíme, se při kontaktu s okolím v určitých situacích „vzbudí“ a uvolní se v nás negativní emoce, především skrytý strach. V tomto okamžiku se náš organismus mobilizuje k obraně. Tato operace vyžaduje větší množství naší energie. Proto máme pocit, že nás někdo „vysává“. Když se nám podaří zklidnit emoce, přestaneme se cítit vysátí. Znovu zopakuji, energie každého jedince je jedinečná, pro jiného se stává jedem.


Může energeticky a informačně působit každý člověk nebo je to vyhrazeno jen lidem se zvláštními schopnostmi nebo speciálním tréninkem?

Podle mých zkušeností se v současné době energeticky snaží působit mnoho lidí, bohužel často jim chybí znalost energetických zákonitostí. Neustále mě o tom přesvědčují všichni absolventi těchto rychlokurzů.  Nemyslím si, že bych měla nějaké výjimečné schopnosti. Moje práce je založená na dlouholetém a stále pokračujícím studiu. Jakmile bych přestala sledovat nové věci, přestal by fungovat i systém oprav, které praktikuji. I v tomto případě platí, že každý živý systém musí být rozvíjen, jinak zakrní. Bohužel, současnou tendencí je absolvovat nějaký kurz a poté se vrhnout na pomoc svému okolí. Základem pro jakoukoliv takovouto práci je především stabilita vlastního života a zdraví.


Příklady z praxe

Můžete uvést nějaký zajímavý příklad energetického nebo informačního působení z vaší praxe?
Patnáctiletou dívenku s sebou matka brala na kurzy práce s energiemi. Toto období je pro mladistvé samo o sobě velmi citlivé. O sedm let později se u dívky projevila schizofrenie.
Při diskusi vyplynulo, že ke zhoršení jejího stavu docházelo po skupinovém energetickém působení, jímž se jí matka rozhodla léčit. Myslím, že toto další komentář nepotřebuje.
Jiným příkladem může být malé miminko, které se narodilo s poruchou konečníku. Místo jednoho vývodu mělo prakticky tři. Podle lékařů byla operace nezbytná. Po „opravě“ (nebo jak říká moje vnučka „očarování“), tedy informatickém působení došlo k úpravě, konečník se zacelil a nepravé vývody byly nahrazeny uzavřenou nehnisající tkání. Operace se nekonala.   


Co je myšlenka?

Je možné za druh energetického působení považovat myšlenku?
Myšlenka rozhodně není druh energetického působení, je to určitý typ informace. Pokusy s přenosem myšlenek se praktikovaly již v dávné minulosti.Telepatie je záležitostí přenosu myšlenek na jakoukoliv vzdálenost. Informace jsou totiž to jediné, co nezná hranic.
Pokud by myšlenka byla energií, musela být na počátku velmi silná, aby se dostala až na místo určení.

A když léčitel např. posiluje člověka energií – je to energetické působení nebo informační?
Pravděpodobně se to děje na energetické úrovni. Bohužel, v tomto okamžiku je léčitel tím silnějším a pokud si dá záležet, tak do dotyčného svou energie protlačí. Ke škodě obou. O tom jsme hovořili výše.
Posílit člověka lze bez jakéhokoliv předávání energie. O tom by mí klienti mohli asi hovořit dost dlouho. 

Odkaz na originál článku.