Kamarádů není nikdy dost

kamarádu není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
za deště světlo každou kapkou prochází
a jako odraz světla slunce se rozchází
do sedmi barev, které duhu tvoří            

kamarádek není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
bezbarvé sluneční paprsky vznikají
když se spolu všechny barvy smíchají
těch sedm barev, které duhu tvoří    

kamarádu není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
už Aristoteles soudil, duha je světla odraz
v kapkách vodních slunce či měsíce obraz
těch sedmi barev, které duhu tvoří           

kamarádek není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
Newton pochopil paprsku na barvy rozklad
což je v dešťové  kapce pro duhu základ
těch sedmi barev, které duhu tvoří

kamarádu není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
červená, oranžová i žlutá se rozkládá
stejně jako naše nejšpatnější nálada
do sedmi barev, které duhu tvoří           

kamarádek není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most                    
zelená, modrá i indigo společně tvoří most
který nám září na cestu naší pro radost    
sedmi barvami, které duhu  tvoří

kamarádu není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
indigo duhu objímá celý dlouhý čas
kdy obloze nenasytný oblouk vládne zas
sedmi barvami, které duhu tvoří

kamarádek není nikdy, nikdy dost
podáš mi ruku – přejdeme duhový most
všechny barvy, které duhy most tvoří
do nás svůj otisk radosti pevně vloží
sedmi barvami, které duhu tvoří

podej mi ruku, dokud je ještě čas
duha jej stavěla jen a jen pro nás
podej mi ruku, přejdeme duhový most
než déšť ukojí svou žíznivost
a slunce duhu žárem rozpustí

(Antonie Krzemieňová)