Osobnostní profily trochu jinak

Ovlivňuje náš způsob chování onemocnění našeho těla? Mají opravdu lidé určitého osobnostního typu předpoklady k určitým nemocem? Nad těmito otázkami se ve svých článcích zamýšlí naše spolupracovnice Antonie Krzemieňová, terapeutka, která se věnuje psychosomatické medicíně

Každý z nás je jedinečný. V čem spočívá tato naše jedinečnost? Proč nejsou ani jednovaječná dvojčata totožná?
O osobnosti jedince hovoří psychologie jako o soustavě vlastností, které charakterizují celistvou individualitu člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti.  Utváří se ve vztazích, ať už k druhým či sobě samému. Stejně tak k prostředí a společnosti. Navenek se projevuje určitým typem jednání. Pokud člověka trochu znáte, lze předvídat, jak bude na určitou situaci reagovat. A i když způsoby chování byly rozděleny na pouhé čtyři typy, každý člověk je ve svých projevech jedinečný.

V čem spočívá naše jedinečnost?
Osobnost jedince tvoří jeho přístup k životu, ke světu. Trochu si vše pro pochopení zjednodušíme. Člověk je tím, kým a čím ho naučili být. Podle toho, kde a s kým vyrůstal, se v dospělosti staví k životu. Pokud jste například vyrůstali bez jednoho rodiče, jen těžce se vám bude tvořit rodina. Když na vás třeba rodiče často křičeli, buď budete totéž dělat svým dětem, nebo se postavíte do naprostého opaku a děti vám „polezou po hlavě“.  Jednáme totiž podle naučených vzorů chování. Je to jako hra na klavír. Postupně se vše zautomatizuje a reagujete podvědomě. Jistě jste si všimli, že v některých situacích reagujete stejně jako váš rodič, i když se vám jeho jednání protivilo.

A proč nejsou sourozenci stejní, i když jsou vychovávání ve stejné rodině?
Záleží na tom, který z rodičů je v určitém období silnějším vzorem pro dítě. A ani dvojčata nejsou neustále spolu, a tak určité situace zažívají odděleně. Naši osobnost vytváří ‚výukový‘ proces, tedy učíme se zvládat každodenní situace.

Jung a jeho následovníci
Jméno Carl Gustav Jung zná snad každý. I když asi prvním, kdo vytvořil profily osobnosti byl Galén, starověký lékař. Začal rozlišovat čtyři typy osobnosti.  Pravděpodobně vůbec netušil, že hovoří o konfliktních osobnostních profilech. Stejně jako Jung a další, kteří s touto typologií pracovali. A tak dnes všichni znají cholerika, flegmatika, sangvinika a melancholika.

Proč jsou tyto profily osobnosti konfliktní?
Každý z těchto profilů určuje způsob reakcí na životní situace. A, sáhněme si do vlastního svědomí, ukazujete svému okolí, jací skutečně jste? Tyto reakce jsou obrannými mechanismy člověka. Pokud se člověk staví do „obranné“ pozice, něco není v pořádku.  Spojila jsem profily osobností s učením Dr. Hamera. S konflikty, tak jak je popsal. Nestačila jsem se divit. A tak osobnostní typ je charakterizován nejen svým způsobem chování, také určitými nemocemi. Nikdo z nás však není přísně vyhraněný, přesto lze v našem přístupu k životu spatřovat jistou dominanci.

Osobnostní typ má kromě charakteristického chování také charakteristické nemoci.
Je tomu skutečně tak? Ovlivňuje náš způsob chování onemocnění našeho těla? Ano, psychosomatická pravidla platí pro všechny živočichy. Také pro lidi. Podle toho, jak přistupujeme ke světu, k životu, prožíváme každodenní situace, podle toho je naše tělo zdravé nebo nemocné. Nevěříte? Podívejte se na váš profil osobnosti…

Antonie Krzemeiňová

Odkaz na originál článku.