Pohled na desatero

V jednoho boha věřit budeš

– poslušná ovce, autorita mimo mne – někdo se o mne postará, ale je to i ten, který trestá – strach abych dodržovala, aby mne neopustil, aby mi zachoval svou přízeň, vše je v rukou božích – bezmoc, strach ze selhání, strach o život pokud si myslím, že jsem některým svým činem mohla věřit někomu nebo něčemu jinému

Nevezmeš božího jména nadarmo

– ustrašená, úzkostná poslušná ovce – stálá hrůza, co říkám a zda je to v souladu s božími přikázáními

Pomni, abys den sváteční světil

– vystresovaná, poslušná ovce, abych vše stihla a opět jako nahoře zda něčím neporušuji

Cti otce svého a matku svou

– hodná holka – rodiče jsou neomylní vždy mají pravdu jsou ztělesněním boha

Nezabiješ

– sežerou mě krysy a jiná havěť, případně umřu hlady i když jsou tu ryby, vepřo… a podobné lahůdky – odevzdání, bezmoc – děj se vůle boží

Nezesmilníš

– někoho potkám, naprosto se do něho zblázním a jak nesmím budu na něj tak usilovně myslet až skončím v blázinci ( kněz je posedlý sexem, protože je celibát a prostitutka je posedlá bohem) – bezmoc

Nepokradeš

– dřív se říkalo kdo nekrade denně aspoň hodinu okrádá sebe a svou rodinu – a máme tu také sousloví – svatokrádež – strach ze selhání – sebeúcta

Nepromluvíš křivého svědectví

– zda není něco považováno za pomluvu, za každou cenu říkat pravdu? A co nacismus a záchrana života? strach že někomu ublížím, strach z toho, co říkám, stažení a raději nebudu mluvit s nikým o ničem 

Nepožádáš manželky bližního svého

– stáhnu se ze společnosti, separace, abych neporušila, aby něco nebylo chápáno jako flirt nebo požádání

Nepožádáš statku bližního svého

– teritorium, existence – játra, neusiluju o majetek někoho jiného, nezávidím mu, jsem-li chudá nejdu na sociálku žádat podporu