Hola, hej holá, škola už na tě volá. Podívej se, kdy je čas, bys do školy přišel/přišla včas.
Vezmi dobrou náladu a tužku, ať máš při ‚střílení‘ dobrou mušku.

POZOR!
Všechny materiály, které jsou umístěny na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu
a je zakázáno je jakkoli dále rozšiřovat. Jsou určeny pouze pro studenty školy Funkční psychosomatiky.

Rozvrh školy
Výuka probíhá podle dohody s jednotlivými skupinami.

Chceš-li opáčko v nižším ročníku, to samo můžeš, pokud svou lenost přemůžeš. Dej však vědět a přijď včas, ať neruší tvůj hlas.

Nejen Čingov

Něco málo pro zasmání a lepší náladu najdete tady:
Smích je kořením života

MRAVOUČNÉ DESATERO JANA AMOSE KOMENSKÉHO:

  1. Nevypravuj všeho, co víš; nevěř všemu, čeho se doslýcháš; nežádej všeho, co vidíš; nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš OPATRNÝ.
  2. Buď SKROMNÝ, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví, poslouchej; když tobě co poroučí, buď mu po vůli!
  3. Ke všem buď VLÍDNÝ, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!
  4. Buď dále nadto SPRAVEDLIV! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!
  5. Máš býti také UDATNÝ, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!
  6. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší TRPĚLIVÝ člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
  7. Buď i DOBROTIVÝ a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li; bídnému pomáhej, můžeš-li!
  8. Urazil-li tě kdo, PROMIŇ mu vinu! Ublížil-lis komu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlost, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.
  9. NEZÁVIDĚJ nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.
  10. Mluv vždy PRAVDU, nechtěj lháti!