Psychika × tělo – jednodenní seminář (7 hodin)

Podej mi ruku, přejdeme most a ukojíme tvoji žíznivost. Je psychika duší, co člověku sluší? Jaký má vliv na tělo? Ví, cože by chtělo? Psychika a tělo tvoří jedno „tělo“. Jednoho člověka, co nečeká…

Obsah semináře (specificky upravován podle vzdělávané skupiny):

  • Co je psychika a co tělo
  • Vliv psychiky na tělo
  • Nemoci z „hlavy“
  • Jak vznikají „psychické“ nemoci
  • Jak zůstat zdravý/á

Cena: 3.000,- Kč

  • Rezervace místa po přihlášení a uhrazení rezervačního poplatku ve výši 1.000,- Kč. (Registrační poplatek je nevratný, avšak převoditelný na jinou osobu či seminář.)
  • Doplatek je nezbytné uhradit do zahájení semináře.

Přihláška: